ประกาศด่วน ! มาตรการจำกัดของเหลว ขึ้นเครื่องของการบินไทย ห้ามน้ำของเหลวขึ้นเครื่องเกินกว่าปริมาณที่กำหนด
ประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต ราชการ และธรรมดา กับประเทศไทย

รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต ราชการ และธรรมดา กับประเทศไทย

รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ กับประเทศไทย โดยสามารถพำนักได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 และ 90 วัน

ระยะเวลา 30 วัน
 1. กัมพูชา
 2. จีน
 3. ฮ่องกง
 4. ลาว
 5. มาเก๊า
 6. มองโกเลีย
 7. พม่า
 8. โอมาน
 9. เวียดนาม

ระยะเวลา 90 วัน
 1. อาร์เจนตินา (Argentina)
 2. ออสเตรีย (Austria)
 3. เบลเยียม (Belgium)
 4. ภูฏาน (Bhutan)
 5. บราซิล (Brazil)
 6. ชิลี (Chile)
 7. คอสตาริกา (Costa Rica)
 8. โครเอเชีย (Croatia)
 9. สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)
 10. เยอรมนี (Germany)
 11. ฮังการี  (Hungary)
 12. อินเดีย (India)
 13. อิสราเอล (Israel)
 14. อิตาลี (Italy)
 15. ญี่ปุ่น (Japan)
 16. สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea)
 17. ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
 18. มาเลเซีย (Malaysia)
 19. เม็กซิโก (Mexico)
 20. เนเธอร์แลนด์  (The Netherlands)
 21. เนปาล (Nepal)
 22. ปานามา (Panama)
 23. เปรู  (Peru)
 24. ฟิลิปปินส์  (The Philippines)
 25. โปแลนด์  (Poland)
 26. โรมาเนีย (Romania)
 27. รัสเซีย (Russian Federation)
 28. สิงคโปร์  (Singapore)
 29. สาธารณรัฐสโลวัก  (Slovak Republic)
 30. แอฟริกาใต้ (South Africa)
 31. สวิตเซอร์แลนด์  (Switzerland : including Liechtenstein)
 32. ตูนีเซีย  (Tunisia)
 33. ตุรกี (Turkey)
 34. ยูเครน (Ukraine)
 35. อุรุกวัย (Uruguay)
 36. ฝรั่งเศส (France)*เฉพาะหนังสือเดินทางทูตเท่านั้น


รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดากับประเทศไทย โดยสามารถ
พำนักได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน 30 วัน และ 90 วัน

ระยะเวลา 14 วัน
 1. กัมพูชา (เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป)

ระยะเวลา 30 วัน
 1. ฮ่องกง
 2. ลาว
 3. มาเก๊า
 4. มองโกเลีย
 5. รัสเซีย
 6. เวียดนาม

ระยะเวลา 90 วัน
 1. อาร์เจนตินา
 2. บราซิล
 3. ชิลี
 4. สาธารณรัฐเกาหลี
 5. เปรู

หมายเหตุ: หากบุคคลสัญชาติของประเทศที่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับไทย ประสงค์จะเข้าประเทศไทยเพื่อทำงานหรือจะพำนักในไทยเกินกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ในความตกลง ยังจำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางมาประเทศไทย เนื่องจากคนต่างชาติจะต้องมีวีซ่าประเภทที่เหมาะสมในการยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานหรือการขออยู่ต่อ

รายชื่อประเทศที่มีความตกลงยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรากับประเทศไทย
 1. มาเลเซีย
 2. ฟิลิปปินส์ (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับการพำนักที่มีระยะไม่เกิน 59 วัน)
 3. สิงคโปร์
 4. สาธารณรัฐเกาหลี
 5. ตูนีเซียแหล่งที่มา: http://www.consular.go.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=82&page=1#1Currency Rates